Snelwegen in Nederland - Motorways in the Netherlands

Welkom bij Autosnelwegen.net, de site voor snelwegen in Nederland. Klik op een wegnummer voor routelijsten, afritnummers en -namen, knooppunten en meer.   Welcome to Autosnelwegen.net, the website about highways in the Netherlands. Click on a road number for route lists, exit numbers and names, intersections and more.
A1Amsterdam - Hengelo - A2Amsterdam - Maastricht - A4Amsterdam - Hoogvliet //
Sabina -
A5Amsterdam - Hoofddorp A6Joure - Muiderberg A7Amsterdam - Bad Nieuweschans - A8Assendelft - Zaanstad A9Diemen - Alkmaar A10Ringweg Amsterdam
(Ring road Amsterdam)
A12Den Haag - Arnhem - A13Den Haag - Rotterdam A15 Ressen - Maasvlakte A16Rotterdam - Breda - A17 Klaverpolder - Roosendaal A18Varsseveld - Oud-Dijk A20Gouda - Westerlee A22Beverwijk - Velserbroek A27Almere - Breda
A28Groningen - Utrecht A29Rotterdam - Sabina A30Barneveld - Ede A31Harlingen - Leeuwarden A32Leeuwarden - Meppel A35Almelo - Enschede A37Hoogeveen - A38 Ridderkerk - Ridderkerk A44 Burgerveen - Wassenaar
A50Zwolle - Eindhoven A58Eindhoven - Vlissingen A59Oss - Hellegatsplein A65Tilburg - Berkel-Enschot //
Vught - 's-Hertogenbosch
A67 - Eindhoven - Venlo - A73Ewijk - Sint Joost A74Venlo - A76 - Geleen - Heerlen - A77 Rijkevoort -
A79Maastricht - Heerlen A200Halfweg - Haarlem A205 Rottepolderplein - N205 A208A22 - N208 A256 De Poel - Goes A270N270 - Nuenen - N270 A325Arnhem - Ressen A326 Bankhoef - Bergharen A348Dieren - Velp

Snelwegen in België - Motorways in Belgium

Routelijsten van snelwegen in België worden niet meer geactualiseerd maar zijn wel raadpleegbaar:   Route lists of motorways in Belgium are not updated anymore but are still accessible:
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A25
A26 A27 A28 A54 A112 A201 A501 A503 A602
A604 R0 R1 R2 R3 R4 R5 R8 R9
E17 E19 E25 E34 E40 E42 E313 E314 E403
E411 E429

Snelwegen in Luxemburg - Motorways in Luxemburg

Routelijsten van snelwegen in Luxemburg worden niet meer geactualiseerd maar zijn wel raadpleegbaar:   Route lists of motorways in Luxemburg are not updated anymore but are still accessible:
A1 A3 A4 A6 A7 A13


Real Time Web Analytics